Comisii de specialitate

Primăria Carlogani

1.Comisia buget-finanţe, programe de dezvoltare economico-sociala, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, urbanism, gospodarire comunala, protectia mediului si servicii

Componenţă:

1.preşedinte - Predoana Otilia Maria
2.secretar - Surdu Cornel
3.membru - Mirtescu Marius Damian
4.membru - Oancea Victor
5.membru - Balaci Iulian

 

2.Comisia administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, invatamant, sanatate, cultura, activitati sportive si protectie sociala

Componenţă:

1.preşedinte - Sisiu Ilie
2.secretar - Popa Ionel
3.membru - Nicolae Ion
4.membru - Giura Gheorghe
5.membru - Munteanu Nicolae

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri