Prezentare generala

• Suprafață: 4209 ha
• Intravilan: 420 ha
• Extravilan: 3789 ha
• Populație: 2329
• Gospodării: 1297
• Nr. locuințe: 1297
• Nr. grădinițe: 3
• Nr. școli: 2

Numele localităților aflate în administrație:
sat Cârlogani, Cepari, Beculeşti, Scorbura, Stupina

Atestarea documentară a satelor comunei:

Teritoriul comunei Cârlogani și condițiile fizico-geografice existente au constituit un mediu prielnic așezărilor omenești încă din cele mai vechi timpuri. Resturile de cultură materială descoperită pe valea Bălșoara datează încă din epoca de piatră și epoca bronzului.
Satul Cârlogani: Menţiunile cu privire la Satul Cârlogani sunt foarte vechi, dar nominalizarea ei în documente este consemnată începând cu anul 1630 în hrisovul 7138 în care se menționează:Drăgan, fiul lui Manea vinde în Cârlogani lui Popa Ciochină din Plesoia(Pleșoiu) patru părți funie de moșie cu 1200 aspri.

Satul Cepari:”Prima atestare documentara a satului exista din anul 1559, printr-un act din 3 februarie 1559 în care se arata ca:„boierii hotarnici aleg hotarele mosiei Ceparii de Jos, aflata alaturi cu Cocorastii, Barasti si Morunglav …”
Om altă atestare apare în hrisovul nr. 7087 din luna mai 1579 în care Mihnea Turcitu, domnitorul |Țării Româneștiîntărește lui Giura – logofăt din Morunglav cumpărarea de ocine în punctual Fața(fața Beicii)și de țigani robi de la Albul din Cepari.

Satul Beculești este menționat în anul 1812 când se afla în componența comunei Cepariși ar fi fost întemeiat de Toma Becul care în 1832 a construit și biserica din dealul Beculești.

Satul Scorbura este menșionat în anul 1828 când avea 38 de gospodării și aparținea comunei Cârlogani, ai căror locuitori sunt coborâtori ai mahalalei și schitului Zătrești zidit la leatul 1816.

Satul Stupina apare mai întâi ca zonă colinară într-un document din anul 1671-vie la gropi la Stupina iar ca așezare umană în anul 1872 când se spune”Stupina este o locuință izolată lîngă comuna Cârlogani.

Infrastructura de utilitati. Localitatea Cârlogani dispune de retea proprie de alimentare cu apa potabila si de retea de canalizare si epurare a apelor uzate.
Intreaga retea de drumuri este modernizata.
Localitatea este integral electrificata, dispune de retele de telefonie fixa si mobile, dar si de retea de cablu tv si internet.

Activități specifice zonei:
Agricultură
Cultivarea viţei de vie
Creşterea animalelor
Cultivarea cerealelor păioase şi prăşitoare
Apicultură

Obiective turistice:
Monumente istorice
Mănăstirea din Zătrești
Așezarea din Botul Stârcului-Asezare din epoca pietrei și bronzului timpuriu Cultura Cucuteni

Evenimente locale:
Piața agroalimentară- săptamânală, duminica
Ziua comunei - 15 august al fiecărui an
 

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri